Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 407/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Gl 16/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 295/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. w przedmiocie kontroli oświadczenia majątkowego

II FSK 621/06 - Wyrok NSA z 2007-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej

II FSK 622/06 - Wyrok NSA z 2007-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej