Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SAB/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego o wygaśnięciu mandatu radnego

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

III SA/Gd 321/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-03

Sprawa ze skargi Gminy [...] na pismo Wojewody [...] w przedmiocie usunięcia naruszeń prawa w uchwałach dotyczących wynagradzania nauczycieli i podziału środków wyodrębnionych w budżecie na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

II SA/Po 571/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-04

Sprawa ze skargi D. B. na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wyborów ponownych do rady gminy odrzucić skargę. /

II OSK 343/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy O.

OSK 1425/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. S. na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

II OSK 2034/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. T. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Rady Gminy w Sadownem oraz Z. T. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego oku nr LEX-S.0911-47/09 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Wa 1662/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-30

Sprawa ze skargi Gminy P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P.

II OSK 1809/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 i § 6 statutu [...] Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - uchwała [...] Sejmiku Wojewódzkiego z dnia [...]

II OSK 1972/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odwołania starosty
1   Następne >   +2   +5   8