Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bd 1089/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji Starosty A. w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną odrzucić skargę

II SA/Ke 240/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-22

Sprawa ze skargi Starosty K. na zalecenia Wojewody z dnia [...] znak: [...] dotyczące przeprowadzenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy