Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Ke 2/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-12

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości sygn. akt II SA/Łd 1922/02

II SO/Ke 3/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu sygn. akt II SA/Łd 46/02

I SA/Wa 216/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1084/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. , Nr [...] w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych

I OZ 223/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie z 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II SO/Lu 149/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 901/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za nabycie prawa własności postanawi...

I OZ 717/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości p...

II SA/Go 88/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-26

Wniosek w przedmiocie obowiązku udostępnienia nieruchomości

I OW 35/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Rz 64/11

I OZ 443/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007
1   Następne >   +2   +5   +10   16