Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 539/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-31

Sprawa ze skargi D.B. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z tytułu bezczynności organu po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. oku, sygn. akt II SA/Go 511/08

II SA/Lu 437/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 51/02 dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Go 230/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-13

Sprawa ze skargi D.B. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z tytułu niewykonania wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt II SA/Go 511/08, uchylającego decyzję SKO z dnia [...] r., nr [...]

III SO/Kr 5/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SO/Gd 1/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-09

Wniosek R. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie zasiłków rodzinnych

II SA/Lu 12/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi D. M. G. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego

II SA/Ol 489/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi S. E. na niewykonanie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 892/08 wymierza Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej grzywnę w wysokości 50 zł. (pięćdziesięciu złotych), za niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie , w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 892/08.

I OZ 880/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku P. J. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SA/Go 232/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-19

skarg D.B. w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny, w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. sygn., akt II SA/Go 552/08

I OZ 630/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie zasiłków rodzinnych