Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2260/15 - Wyrok NSA z 2016-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie II SAB/Lu 80/02

I OZ 606/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 605/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

III SO/Kr 12/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-20

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

I SO/Wa 84/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 338/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 339/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 336/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I SO/Wa 82/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 1412/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie
1   Następne >   +2   +5   +10   31