Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Po 123/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 28/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 1063/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 170/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Rz 928/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 202/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 90/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Sz 230/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 366/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 785/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
1   Następne >   +2   6