Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1302/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Kr 1301/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu

II SA/Ol 61/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 271/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 111/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1313/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Ol 163/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia'[...]' nr '[...]' w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 184/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1377/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   3