Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Ol 61/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 111/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1313/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Ol 163/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia'[...]' nr '[...]' w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 184/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1377/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem zaliczki alimentacyjnej

II SA/Rz 262/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia powstałego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 89/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowa odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 176/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W., w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ,

II SA/Ol 259/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   3