Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 192/05 - Wyrok NSA z 2005-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego