Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 2187/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 392/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie utraty stopnia oficerskiego i powrotu do stopnia szeregowego

I OSK 466/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie utraty posiadanego stopnia i powrotu do stopnia bezpośrednio niższego

IV SA/Wa 3328/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3403/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego za pełnienie zawodowej służby wojskowej