Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1508/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego

II SA/Wa 433/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

I OSK 195/08 - Wyrok NSA z 2009-01-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłacenie należności finansowych

II SA/Wa 281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1307/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie uposażenia oraz innych świadczeń pieniężnych funkcjonariusza Agencji Wywiadu

II SA/Wa 1479/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

II SAB/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie sprostowania świadectwa służby

II SA/Wa 435/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1495/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie uzupełnienia Raportu Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej
1   Następne >   2