Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

I OSK 653/13 - Wyrok NSA z 2014-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską

I OSK 1598/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-21

Skargi kasacyjne R. M., A. J. oraz K. W. na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zmiany zasad punktacji przy ustalaniu listy aplikantów sądowych apelacji warszawskiej w roku 2005 r.

II SA/Wa 653/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską

I OSK 1440/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

I OSK 2246/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

I OSK 1236/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. Z. na cofnięcie przez Prokuratora Apelacyjnego w W. zezwolenia na dalsze odbywanie pozaetatowej aplikacji w Prokuraturze Rejonowej W. - [...]

II SA/Wa 749/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

II SA/Wa 690/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i na aplikację prokuratorską

I OSK 2670/12 - Wyrok NSA z 2013-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

I OSK 1431/10 - Wyrok NSA z 2011-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację ogólną
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   11