Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

I OSK 2395/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską

II SA/Wa 134/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską oraz na aplikację prokuratorską

I OSK 2010/11 - Wyrok NSA z 2012-01-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. T. na decyzje Ministra Sprawiedliwości nr A, B w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sądową i prokuratorską

I OSK 129/12 - Wyrok NSA z 2012-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską

II SA/Wa 1769/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania mianowania pozaetatowego aplikanta sądowego

I OSK 378/11 - Wyrok NSA z 2011-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia odwołania od odmowy dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego

II SA/Wa 1651/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską oraz aplikację prokuratorską

I OSK 2156/12 - Wyrok NSA z 2013-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

I OSK 2522/12 - Wyrok NSA z 2013-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i prokuratorską

I OSK 2155/12 - Wyrok NSA z 2013-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   11