Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 1103/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 1105/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-04

skarg J. L. i H. G. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 1532/08 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia na własność Państwa gruntów oddanych pod drogi publiczne 1/ uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję SKO w Tarnobrzegu z dnia [...] wrześni...

II SA/Gl 1104/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-04

skarg H. G. i J. L. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie podziału nieruchomości