Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2016-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Po 249/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 357/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie opłaty adiacenckiej