Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Ke 66/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-21

skarg T.G. i J.G. na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

I OSK 1081/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1662/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w L. w przedmiocie wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków

II SA/Po 1325/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

I OSK 546/13 - Wyrok NSA z 2014-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1246/20 - Wyrok NSA z 2020-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1247/20 - Wyrok NSA z 2020-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków