Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Op 195/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na czynność w przedmiocie eksperymentu w zakresie możliwości gry na automacie o niskich wygranych

II GSK 252/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Gl 1314/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie obrotu alkoholami (odmowy zawieszenia postępowania)

III SA/Gd 338/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 662/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. nr [...] w przedmiocie cofnięcia w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Lu 417/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 292/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej

III SA/Gl 911/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie inne

V SA/Wa 1485/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach o niskich wygranych bez zezwolenia

V SA/Wa 63/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100