Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Sz 323/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Policji w przedmiocie negatywnej opinii

II SA/Op 436/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie opinii pracownika ochrony fizycznej

II SA/Sz 323/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-30

Wniosek w przedmiocie negatywnej opinii. oddalić wniosek

II SA/Op 293/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie opinii w sprawie licencji pracownika ochrony fizycznej

II SA/Ol 835/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Kozłowie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozłowo