Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 916/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1501/11 - Wyrok NSA z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 1502/11 - Wyrok NSA z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 916/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1222/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa