Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Łd 910/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zasad usytuowania na terenie Miasta Ł. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Łd 107/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry