Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Lu 13/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej, że nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie (sygn. akt III SAB/Lu 13/0

II SA/Bd 379/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie dotyczącej wypłaty przez Kierownika Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty [...] tys. euro oraz statusu bezrobotnego

II SA/Go 383/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. [...] w sprawie skargi Pana [...].

II SA/Sz 330/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego p o s t a n a ...