Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 825/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia wydanej z naruszeniem prawa decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1178/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Rz 475/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego

II SA/Kr 1020/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody z [...] lipca 2008 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia

II SA/Wr 670/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-15

Skarga M. P. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1314/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II SA/Gd 767/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gd 810/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 810/07

II SA/Kr 184/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II SA/Po 179/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
1   Następne >   +2   4