Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 157/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. znak [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego

II SA/Ke 770/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-26

Skarga na postanowienie Wojewody w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 770/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 770/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-23

Wniosek M. I. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody z dnia [...] znak: [...] przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 770/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-11-20

Skarga M.K. na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym