Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 1297/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowan...

I OZ 1296/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w s...

I OZ 1295/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr KOC [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania...