Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 443/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007

I OZ 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008

I OZ 112/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją umarzającą postępowanie w sprawie przekształcenie prawa ...

I OZ 132/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr (...) w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 454/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009

I OZ 553/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania