Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 195/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1502/12 oddalające wniosek J. B. o wyłączenie sędziów: Doroty Apostolidis, Dariusza Chacińskiego, Jolanty Dargas, Mirosława Gdesza, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Agnieszki Jędrzejewskiej-Jaroszewicz, Marty Kołtun-Kulik, Dariusza Kurkiewicza, Iwony Kosińskiej, Elżbiety Lenart, Emilii Lewandowskiej, Marka Leszczyńskiego, Iwony Maciejuk, Agnieszki Miernik, Gabrieli Nowak, Dariusza...

I OZ 69/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I OZ 207/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 736/13 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 736/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 963/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z ...

I OZ 812/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 742/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postę...

I OZ 726/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postę...

I OZ 1404/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
1   Następne >   2