Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie

II OZ 331/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skarg Kr. Ś. i Spółki 'A' z/s w T. na uchwałę Rady Miejskiej w T. z dnia...

II SAB/Rz 4/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

IV SAB/Wr 37/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wr 88/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie uwłaszczenia

II SAB/Ke 54/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-23

Sprawa ze skargi A.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej