Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Po 632/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SAB/Po 57/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości;

II SA/Sz 1141/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza w przedmiocie wymeldowania

IV SAB/Wr 114/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w P. w przedmiocie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze stanem prawnym nieruchomości

II SAB/Kr 154/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T.

II SA/Po 600/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-02

Sprawa ze skargi Z. Ł. na Burmistrza Gminy