Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SAB/Wr 54/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

VIII SA/Wa 875/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w S. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 rok

II SAB/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na nieczystości płynne