Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 400/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg T. S. na decyzje SKO w G. , nr: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 476/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 475/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 477/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 474/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 478/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , znak: [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 441/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 3090/18 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania podziału nieruchomości