Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 436/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II OSK 972/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie nr [...]

II OSK 1176/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

II OW 30/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-24

Wniosek Starosty Białostockiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Białostockim a Wojewodą Podlaskim w sprawie rozpatrzenia skargi S. K.

II OSK 1272/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego

II OSK 439/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego

II OZ 990/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Józefów o wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi oku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OW 64/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów wsi C., gmina G., powiat białostocki

II OZ 548/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego...

II OPP 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga S. P., M. P., A. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 311/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia
1   Następne >   +2   +5   8