Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Wniosek w przedmiocie wniosku M. K. w sprawie stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi

II OW 152/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia wniosku B. Ś. o stwierdzenie nieważności decyzji

II OW 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek SKO w C. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w C., a Wojewodą Lubelskim o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalania w części gruntów wsi H., części gruntów wsi L. i części wsi Z. gmina H., w części działek o nr ewidencyjnych [...],[...],[...]

II OW 86/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażaleń A. W. i D. H. na postanowienie Starosty P. , nr [...]