Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1843/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

VIII SAB/Wa 43/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w sprawie niewydania decyzji

I OSK 1143/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2093/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1994/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość