Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2310/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 2312/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Skarga A. U. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

IV SAB/Wa 437/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Sprawa ze skargi W. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia orzekającego o wywłaszczeniu

IV SAB/Wa 438/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Sprawa ze skargi W. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia orzekającego o przyznaniu odszkodowania

IV SAB/Wa 462/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OZ 537/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 465/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej

I OSK 565/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3513/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1188/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   4