Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

I OZ 625/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z.W. na postanowienia Wojewódzkiego S...

I OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [....

I OZ 730/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 714/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OZ 938/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 150/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OZ 208/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 496/08

I OZ 208/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie przekazania według...