Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 11/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek sprzeciwu Stowarzyszenia A z siedzibą od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu , sygn. akt II SA/Op 182/15

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek wniosku Gminy Prószków o wykładnię wyroku WSA w Opolu

II SA/Op 323/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 297/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenie sposobu pobierania tych opłat

II SA/Op 219/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 8/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 143/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w strefie

II SA/Op 301/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic miasta
1   Następne >   2