Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 72/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. C. o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej postanowił: wskazać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku B. C. o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

I OW 76/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. D. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku F. J. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 80/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. G. w sprawie przyznania zasiłku stałego

I OW 83/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz uprawnionego do wydania orzeczenia stwierdzającego przejęcie pojazdu

I OW 84/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla W. W.

I OW 66/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia kosztów utrzymania wychowanków A. i N. G. umieszczonych w rodzinach zastępczych postanowił: odrzucić wniosek.