Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 1197/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych

II SA/Gl 48/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi wojewódzkiej uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Gl 40/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych