Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 845/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 721/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1083/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 921/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 54/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1140/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-23

skarg Z. B., R. D. i M. J. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 1128/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 807/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie wniosku pełnomocnika Gminy T. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 807/15

II SA/Gl 845/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej

II SA/Gl 985/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wyjaśnienia treści decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   8