Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Go 557/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SAB/Kr 191/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wniosku o naruszenie stosunków wodnych

II SA/Go 558/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Go 560/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Go 559/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SAB/Kr 215/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w rozpoznaniu wniosku o zatwierdzenie statutu spółki wodnej

II SAB/Kr 222/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zatwierdzenia statutu spółki wodnej

II SAB/Kr 217/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...]

II SAB/Kr 223/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zatwierdzenia statutu spółki wodnej

II SAB/Kr 216/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.
1   Następne >   2