Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 324/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim oku nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim p o ...

II OSK 899/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Włocławku w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

II OSK 1284/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia decyzji nieważności w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OSK 151/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Końskowoli w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów i protestów złożonych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1082/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 545/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 850/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1221/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej K. i J. G. od wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 668/07 stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej przeznaczenia terenu 04 na zieleń parkową, a także w części dotyczącej obowiązku przełożenia kanału Potoku [...] z terenu 02NM1 na 04...

II OZ 910/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 58/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Siedlcach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   16