Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1356/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej posta...

II OSK 1716/09 - Postanowienie NSA z 2012-05-11

Skargi kasacyjne M. M., M. M., A. M., J. M., J. M., J.J.M., T. B. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. M. oraz T. B. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 1357/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od...

II OSK 1683/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 165/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BP-6ko-772-185-2672/10/11 w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1683/10 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego