Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Op 156/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez gminę

II SA/Op 79/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

II SA/Op 198/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez gminę

II SA/Op 99/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Op 198/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez gminę na skutek sprzeciwu A. P. od postanowienia starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu , sygn. akt II SA/Op 198/17 o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Op 260/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod publiczną drogę gminną

II SA/Op 324/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-26

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Daria Sachanbińska - spr. Protokolant St. inspektor sądowy Grażyna Jankowska-Stykała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2017 r. sprawy ze sprzeciwu A Sp. z o.o. od decyzji Wojewody Opolskiego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Op 156/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez gminę

II SA/Op 353/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Op 486/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-07

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy ze sprzeciwu T. Z. od decyzji Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2