> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II SA/Wr 791/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Wniosek A. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia ... w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki i prowadzenia postępowania legalizacyjnego w sprawie stawu hodowlanego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.


IV SA/Po 262/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Skarga na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2015r. nr [...] w przedmiocie obowiązku wykonania określonych czynności postanawia odmówić przyznania prawa pomocy


VII SA/Wa 2609/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi M P i W G na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania przed organem I instancji skargę oddala


VII SA/Wa 121/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi M. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. skargę oddala; II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego M. M. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 442,80 (czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy) w tym: tytułem zastępstwa prawnego kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych...


II SAB/Łd 40/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-05

Sprawa ze skargi S. M. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 1. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 26 lutego 2014 roku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego ...


VII SA/Wa 2608/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi M P i W G na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania przed organem I instancji skargę oddala


II SA/Lu 177/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-05

Wniosek P. K. i innych o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi P. K. i innych na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki postanawia : odmówić przyznania prawa pomocy.


VII SA/Wa 2443/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi J. M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania skargę oddala


II SA/Ke 320/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-05

Wniosek K. A. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. A. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: zwolnić K. A. od kosztów sądowych w całości.


IV SA/Po 1024/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Wniosek H.S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyrok w sprawie ze skargi H.S. na decyzję [...]Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie obowiązku doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego postanawia oddalić wniosek.1   -10   -5   -2   < Poprzednie   89   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt