Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 628/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na przebudowę zjazdu indywidualnego

II SA/Gl 1286/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

VII SA/Wa 1811/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 1163/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie umorzenia postępowania

VII SA/Wa 1164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie umorzenia postępowania

VII SA/Wa 1215/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi

VII SA/Wa 1763/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy reklamowej