Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SAB/Wa 106/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P. w zakresie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy