Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II FW 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FW 14/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji na skutek zbiegu egzekucji administracyjnej

II GW 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-28

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II GW 6/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Wniosek w przedmiocie egzekucji administracyjnej opłat za nieopłacone parkowanie w strefie płatnego postoju

II FW 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej mandatu karnego

II FW 3/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

II GW 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w sprawie należności pieniężnych z tytułu mandatów karnych

II GW 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych z tytułu opłaty dodatkowej

II GW 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia egzekucji

II GW 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego
1   Następne >   3