Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1877/16 - Wyrok NSA z 2018-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ... w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II OSK 1751/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OSK 1785/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

VIII SA/Wa 12/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu wykonania obowiązku

II SA/Po 1128/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 1679/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego

VII SA/Wa 2264/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 177/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia, że obowiązek rozbiórki ogrodzenia zostanie wykonany przez inną osobę

II SA/Łd 110/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki budynku

VIII SA/Wa 367/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność organu egzekucyjnego
1   Następne >   2