Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gl 827/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Bd 1082/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-15

Sprawa ze skargi S. D. na czynność Starosty T. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdów

I SA/Gl 1092/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 1120/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gd 1280/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy T. w części dotyczącej przyjęcia § 4 ust.1 pkt 1 załącznika

I SA/Gl 1026/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 1059/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

I SA/Gl 1058/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

II FSK 2079/16 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 2080/16 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi