Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SO/Gd 5/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-26

Wniosek P. Ś. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Gd 9/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-22

Wniosek W. K. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy za nieprzekazanie skargi dotyczącej zgody na zamianę nieruchomości

III SO/Gl 37/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie gier losowych

II OZ 21/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie z wniosku K. G. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta Gorlice za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy

IV SO/Wa 10/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-25

Wniosek G. Sp. z o.o. z siedzibą w K. o ukaranie grzywną Rady Miejskiej L. z powodu niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a.

II OSK 1024/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Supraślu w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 38/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku K. G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

II SO/Bk 18/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-12

Wniosek W. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy P. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi

II OZ 918/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o ukaranie grzywną Rady Miejskiej Ł. z powodu niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a.

II OZ 89/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 1 grudnia 2014 r., sygn. akt II SO/Wr 9/14 o wymierzeniu Gminie Żórawina grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi P. S. i A.S. na uchwałę Rady Gminy Żórawina z 9 maja 2014 r. nr XXXVI/286/2014 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina
1   Następne >   3